Văn phòng luật sư doanh nghiệp tại Đà Nẵng  - Thành lập công ty tại TP Đà Nẵng  - Thành lập công ty tại Đà Nẵng  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Đà Nẵng  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Đà Nẵng

Văn Phòng Luật Sư Doanh Nghiệp Tại Đà Nẵng

 • Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô

  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép. 1. Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải; hoặc - Thông qua hệ thống bưu chính. 2. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã: + Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (hoặc giấy đề nghị thay đổ...

Luật sư doanh nghiệp

 1. All
 2. Cơ cấu lại doanh nghiệp
 3. Chia tách doanh nghiệp
 4. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 5. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
 6. Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp
 7. Thành lập hộ kinh doanh cá thể
 8. Sửa đổi giấy phép kinh doanh
 9. Điều chỉnh thành viên công ty
 10. Điều chỉnh vốn điều lệ công ty
 11. Sửa đổi địa chỉ công ty
 12. Sửa đổi ngành nghề kinh doanh
 13. Sửa đổi tên doanh nghiệp
 14. Thay đổi người đại diện công ty
 15. Thành lập chi nhánh công ty
 16. Thành lập công ty cổ phần
 17. Thành lập công ty hữu hạn
 18. Thành lập doanh nghiệp tư nhân
 19. Thành lập địa điểm kinh doanh
 20. Thành lập văn phòng đại diện

Thành lập công ty nước ngoài

 1. All
 2. Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài
 3. Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài
 4. Thành lập công ty liên doanh
 5. Văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Tư vấn doanh nghiệp

 1. All
 2. Bảo hộ quyền tác giả sản phẩm
 3. Bảo hộ thương hiệu doanh nghiệp
 4. Đăng ký mã vạch sản phẩm
 5. Giấy phép an ninh trật tự
 6. Giấy phép dịch vụ bảo vệ
 7. Giấy phép in ấn
 8. Giấy phép kinh doanh cầm đồ
 9. Giấy phép quảng cáo

Dịch vụ luật sư

 1. All
 2. Luật sư doanh nghiệp
 3. Luật sư đất đai
 4. Luật sư đầu tư nước ngoài
 5. Luật sư hôn nhân gia đình
 6. Luật sư riêng cho doanh nghiệp
 7. Luật sư tranh tụng

Giấy phép nước ngoài

 1. All
 2. Điều chỉnh giấy phép đầu tư
 3. Giấy phép cơ sở bán buôn
 4. Giấy phép cơ sở bán lẻ
 5. Giấy phép lao động
 6. Thẻ tạm trú cho người nước ngoài