Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Đà Nẵng  - Thành lập công ty tại TP Đà Nẵng  - Thành lập công ty tại Đà Nẵng  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Đà Nẵng  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Đà Nẵng

Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Hôm nay công ty tư vấn tư vấn Blue xin hướng dẫn quý doanh nghiệp quy trình chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Đà Nẵng như sau.

Trình tự, thủ tục tại Đà Nẵng.

Pháp luật có quy định khi doanh nghiệp muốn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì phải tiến hành chuẩn bị một bộ hồ sơ gửi đến Sở kế hoạch và Đầu tư của Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Tham khảo == > Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Hồ sơ tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp gồm có:

* Giấy đề nghị chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

* Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc thay đổi của:

+ Chủ sở hữu Công ty (đối với Công ty TNHH 1 thành viên)
+ Hội đồng thành viên Công ty (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên)
+ Đại Hội đồng cổ đông (đối với Công ty Cổ phần)
+ Các Bên tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với dự án hoạt động dưới hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh)

Lưu ý: Quyết định và Biên bản họp phải ghi rõ nội dung được điều chỉnh trong Điều lệ Công ty
KÈM THEO:

– Trường hợp chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên :
+ Hợp đồng chuyển nhượng (kèm các giấy tờ chứng nhận đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty) hoặc giấy tờ xác nhận việc tặng cho một phần quyền sở hữu của công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số cá nhân khác
+ Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số cá nhân khác.
– Trường hợp chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên:
+ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty và các giấy tờ chứng nhận đã hoàn tất việc chuyễn nhượng có xác nhận của công ty.

– Trường hợp chuyển đổi công ty TNHH thành công ty Cổ phần và ngược lại:
+ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các giấy tờ chứng nhận đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư
* Dự thảo Điều lệ Công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần). Dự thảo Điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký (và được ký từng trang):
+ Của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên; của người đại diện theo pháp luật
+ Của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên
+ Của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần
(Nội dung điều lệ phải đầy đủ nội dung theo Điều 22 Luật Doanh nghiệp.)

Mọi thắc mắc quý vị có thể gọi trực tiếp cho chúng tôi để được hỗ trợ một cách tốt nhất.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon