Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Đà Nẵng  - Thành lập công ty tại TP Đà Nẵng  - Thành lập công ty tại Đà Nẵng  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Đà Nẵng  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Đà Nẵng

Thay đổi người đại diện công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với một doanh nghiệp. Tuy nhiên sẽ có những trường hợp doanh nghiệp phải thay đổi người đại diện. Sau đây tư vấn Blue hỗ trợ bạn thủ tục thay đổi người đại diện công ty cổ phần tại Đà Nẵng.

thay-doi-nguoi-dai-dien-cong-ty-co-phan-tai-da-nang

Người đại diện theo pháp luật được quy định tại khoản 1 điều 13 Luật doanh nghiệp 2014: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luậ

Thông tin về người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần nằm trong nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, vì vậy theo quy định tại điều 31 Luật doanh nghiệp 2014, khi thay đổi người đại diện, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi. Hồ sơ được quy định tại điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ-CP bao gồm:

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, trong đó gồm các nội dung sau
a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

c) Họ, tên và chữ ký của chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;
Văn bản uỷ quyền cho người làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh (nếu có)
Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp nộp trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đà Nẵng hoặc nộp trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Khi đó, doanh nghiệp cần bổ sung đầy đủ hồ sơ.

Trên đây là tư vấn về vấn đề thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần tại Đà Nẵng. Tư vấn Blue hy vọng giúp được phần nào Quý doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của mình.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon