Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Đà Nẵng  - Thành lập công ty tại TP Đà Nẵng  - Thành lập công ty tại Đà Nẵng  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Đà Nẵng  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Đà Nẵng

Thay đổi tên công ty TNHH một thành viên tại Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp nằm trong nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nó thể hiện về mặt hình thức cũng như phần nào nội dung kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy khi có nhu cầu thay đổi tên, doanh nghiệp cần làm thủ tục với Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Sau đây tư vấn Blue hướng dẫn bạn thủ tục thay đổi tên công ty TNHH một thành viên tại Đà Nẵng.

thay-doi-ten-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-tai-da-nang
Theo quy định tại điều 31 Luật doanh nghiệp 2014 về Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì:
1. Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 29 của Luật này.
2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.
3. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).”
Như vậy đổi tên công ty thuộc trường hợp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty TNHH một thành viên gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đà Nẵng nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nội dung Thông báo gồm:
a) Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
b) Tên dự kiến thay đổi;
c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Kèm theo Thông báo phải có Quyết định của chủ sở hữu công ty, trong đó Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh Đà Nẵng trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp và hồ sơ của doanh nghiệp đầy đủ và hợp lệ.
Trên đây là hỗ trợ của Luật Blue về thủ tục thay đổi tên công ty TNHH một thành viên tại Đà Nẵng. Tư vấn Blue hy vọng giúp ích được phần nào cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của mình. Chúc doanh nghiệp thành công.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon