Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Đà Nẵng  - Thành lập công ty tại TP Đà Nẵng  - Thành lập công ty tại Đà Nẵng  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Đà Nẵng  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Đà Nẵng

Hồ sơ rút thành viên công ty tại Đà Nẵng

Hôm nay công ty tư vấn Blue xin giới thiệu cho khách hàng hồ sơ rút thành viên ra khỏi công ty tại Đà Nẵng như sau:

Tham khảo ==> Thành lâp công ty tại Nghệ An

Rút thành viên ra khỏi công ty tại Đà Nẵng.

– Rút thành viên này thay bằng thành viên khác (công ty TNHH hai thành viên, công ty Cổ Phần).

– Công ty TNHH hai thành viên rút một người ra thành công ty TNHH một thành viên (chuyển đổi loại hình).

HINH ẢNH SOẠN HỒ SƠ

Hồ sơ bao gồm:

  • Bổ sung thêm thêm các hợp đồng chuyển nhượng vốn giữa các thành viên
  • Thay đổi loại hình bổ sung thêm điều lệ và giấy đăng ký công ty TNHH một thành viên

Nếu một cổ đông ( từ thành viên góp vốn dùng trong công ty TNHH) xin rút vốn thì có thể thực hiện theo hình thức Công ty mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông theo Điều 129 Luật doanh nghiệp: “Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này

Hoặc chuyển nhượng cổ phần theo Điều 126 Luật doanh nghiệp 2014: “Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần;…Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường .. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký“.

Nếu cổ đông rút vốn là người đại diện theo pháp luật thì cần bầu người đại diện theo pháp luật mới và đăng ký thay đổi với Phòng đăng ký kinh doanh.

Nếu việc mua lại cổ phần hoặc chuyển nhượng cổ phần dẫn đến Công ty chỉ còn 2 cổ đông thì công ty làm thủ tục chuyển đổi từ cổ phần thành công ty TNHH. Nếu vẫn muốn giữ loại hình công ty cổ phần thì cần thêm 1 người khác thay thế cổ đông muốn rút vốn.

Mọi thắc mắc quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ với công ty tư vấn tư vấn Blue chúng tôi để được giải đáp.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon