Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Đà Nẵng  - Thành lập công ty tại TP Đà Nẵng  - Thành lập công ty tại Đà Nẵng  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Đà Nẵng  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Đà Nẵng

Thủ tục đăng ký thay đổi tỉ lệ góp vốn công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Như bạn đã biết công ty cổ phần là loại hình đặc trưng của công ty đối vốn. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, những vấn đề quản lý nội bộ, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông được giải quyết chủ yếu dựa trên giá trị cổ phần mà các cổ đông nắm giữ( nguyên tắc đối vốn). Trong cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong công ty có sự phân chia quyền lực trước hết phụ thuộc vào tỷ lệ vốn góp của các cổ đông, nhằm đảm bảo một cơ cấu tổ chức quản lý chặt chẽ, bảo vệ đến mức tối đa quyền lợi của các cổ đông.

Tham  khảo ==> Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa

thu-tuc-dang-ky-thay-doi-ti-le-gop-von-cong-ty-co-phan-tai-da-nang.

Theo khoản 5 Điều 111 Luật doanh nghiệp năm 2014 có quy định:

Công ty cổ phần tại Đà Nẵng có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

b) Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này;

c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật này”

Theo quy định của nghị định 782015/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gồm có: 

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp :Thông báo này Kê khai phần thông tin cổ đông sáng lập và tỷ lệ vốn góp trong thông báo.

– Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông:

Biên bản phải có các nội dung chính về: Thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập Công ty; Thay đổi tỷ lệ vốn góp của các cổ đông; Sửa đổi điều lệ của Công ty (Nếu có Cổ đông là Pháp nhân, ngoài thông tin của Pháp nhân đó, trong biên bản phải có thông tin của Người được ủy quyền dự họp).

Lưu ý: Cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc Chuyển nhượng đó (Số phiếu biểu quyết phải trừ đi số phiếu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết được chuyển nhượng). Ngoài ra, thời điểm thực hiện việc thay đổi trong Biên bản phải thống nhất với thời điểm hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần.

– Quyết định của đại hội đồng cổ đông:

Quyết định phải có các nội dung chính về: Thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập Công ty; Thay đổi tỷ lệ vốn góp của các cổ đông; Sửa đổi điều lệ của Công ty. Ngoài ra, thời điểm thực hiện việc thay đổi trong quyết định phải thống nhất với thời điểm hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần.

– Danh sách cổ đông sáng lập ghi đầy đủ các thông tin cổ đông sáng lập sau khi thay đổi.

– Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;

– Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi: Gồm có giấy Ủy quyền và Bản sao Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền.

Nội dung dưới đây giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần:

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tại Đà Nẵng nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Bước 2: Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch đầu tư Đà Nẵng tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.

– Trường hợp đã đầy đủ giấy tờ hồ sơ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ;

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Doanh nghiệp đến Sở Kế hoạch đầu tư theo thời hạn đã được hẹn khi nộp hồ sơ để nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nội dung thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần.

b) Hồ sơ thay đổi tỉ lệ vốn góp công ty cổ phần tại Đà Nẵng gồm có:

Công ty cổ phần tại Đà Nẵng cần chuẩn bị những giấy tờ sau để tiến hành thủ tục thay đổi vốn điều lệ theo pháp luật:

– Thông báo thay đổi vốn điều lệ gồm những nội dung cơ bản sau:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

+ Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

+ Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

+ Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ dự định thay đổi; thời điểm và hình thức tăng vốn;

+ Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần.

– Báo cáo tài chính kỳ gần nhất của công ty;

– Quyết định bằng văn bản của chủ tịch Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ và ghi rõ trong Điều lệ công ty;

– Bản sao biên bản họp hội đồng quản trị có nội dung đồng ý với quyết định tăng vốn điều lệ của công ty.

c) Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tại Đà Nẵng.

d) Thời gian nhận được kết quả thay đổi tỉ lệ góp vốn công ty cổ phần tại Đà Nẵng:05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ đầy đủ.

 

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon