Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Đà Nẵng  - Thành lập công ty tại TP Đà Nẵng  - Thành lập công ty tại Đà Nẵng  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Đà Nẵng  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Đà Nẵng

Thủ tục giải thể công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Hiện nay tại Đà Nẵng có rất nhiều doanh nghiệp được thành lập hoạt động kinh doanh ở nhiều lĩnh vực nhưng vì những lí do khác nhau dẫn đến việc không thể tiếp tục kinh doanh được nữa. Tuy nhiên những doanh nghiệp tại Đà Nẵng này lại không tiến hành các thủ tục tạm ngừng hoạt động hay giải thể doanh nghiệp . Việc này làm ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động quản lý doanh nghiệp của nhà nước và hơn hết là ảnh hưởng đến quyền lợi, lợi ích của chính các thương nhân đó. Vì vậy, khi hoạt đông kinh doanh của doanh nghiệp không thể tiếp tục được thì các chủ doanh nghiệp nên thực hiện các thủ tục tạm ngừng hoạt động hoặc thủ tục giải thể doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho mình. Bài viết sau đây tư vấn Blue sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về thủ tục giải thể doanh nghiệp cụ thể là thủ tục giải thể công ty cổ phần.

thu-tuc-giai-the-cong-ty-co-phan-tai-da-nang

 

Giải thể doanh nghiệp tại Đà Nẵng  là việc chủ thể doanh nghiêp tiến hành các thủ tục pháp lý về giải thể, nhằm chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp

Một doanh Nghiệp tại Đà Nẵng chấm dứt hoạt động kinh doanh có thể do do nghiệp đã đạt được những mục tiêu mà các thương nhân khi kinh doanh đã đặt ra hoặc bị giải thể theo quy định của pháp Luật.

Theo Luật doanh nghiệp năm 2014 thì doanh nghiệp tại Đà Nẵng chỉ được thực hiện thủ tục giải thể trong các trường hợp dưới đây :

 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty đã Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Số lượng thành viên tối thiểu của công ty không còn được đủ theo quy định của Luật trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Các bước giải thể công ty cổ phần tại Đà Nẵng :

Bước 1: Công bố thông tin về việc giải thể doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải đầy đủ các nội dung như : Tên, địa chỉ, trụ sở doanh nghiệp; Lý do giải thể; Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;  Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Xác nhận nghĩa vụ tại cơ quan hải quan

Sau  khi doanh nghiệp tại Đà Nẵng đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp thì doanh nghiệp tiến hành gửi công văn tới Tổng cục Hải quan xin xác nhận nghĩa vụ hải quan để giải thể doanh nghiệp. Trong vòng 10 -15 ngày cơ quan Hải quan ra thông báo về tình trạng hồ sơ Hải quan của doanh nghiệp.

Bước 3: Thủ tục tại cơ quan Thuế tại Đà Nẵng

 • Gửi công văn xin Giải thể lên Chi cục thuế Đà Nẵng (kèm theoo bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế)
 • Gửi Công văn xin quyết toán thuế
 • Đóng các loại thuế còn nợ
 • Nộp phạt (nếu có)

Bước 4: Thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

 • Sau khi nhận được quyết định đóng cửa Mã số thuế, Doanh nghiệp gửi hồ sơ lên Phòng DKKD tại Đà Nẵng
 • Phòng Đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng cho Giấy tiếp nhận về việc giải thể.

Bước 5: Trả con dấu pháp nhân của doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Sau khi có phiếu tiếp nhận của Phòng Đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp tại Đà Nẵng gửi hồ sơ xin trả dấu lên Công an tỉnh Đà Nẵng.

Sau khi đã trả dấu, doanh nghiệp nộp văn bản của cơ quan công an xác nhận việc doanh nghiệp đã hoàn thành việc trả dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Kèm theo văn bản này, doanh nghiệp cần phải nộp bản báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

Bước 6: Trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng:

Công an tỉnh ra quyết định huỷ dấu, Doanh nghiệp gửi Quyết định huỷ dấu này lên Phòng đăng ký kinh doanh và chờ quyết định giải thể cuối cùng của Phòng Đăng ký kinh doanh (Phòng Đăng ký kinh doanh ra Quyết định xoá tên Doanh nghiệp trong sổ Đăng ký kinh doanh thì hoàn thành thủ tục giải thể).

Lưu ý:

 • Việc trả dấu cho cơ quan công an chỉ nên thực hiện sau khi cơ quan đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng có thông báo yêu cầu doanh nghiệp trả dấu. Nếu việc này thực hiện trước khi có thông báo thì rất có thể các văn bản, biểu mẫu của doanh nghiệp sẽ không được đóng dấu đầy đủ dẫn đến gặp khó khăn trong các thủ tục hành chính tiếp theo.
 • Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Đà Nẵng tương đối phức tạp, đòi hỏi kết quả của nhiều thủ tục hành chính của các cơ quan khác nhau. Vì vậy, doanh nghiệp cần liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng để có những hướng dẫn cụ thể.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon