Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Đà Nẵng  - Thành lập công ty tại TP Đà Nẵng  - Thành lập công ty tại Đà Nẵng  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Đà Nẵng  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Đà Nẵng

Thủ tục gia hạn tạm ngừng kinh doanh Đà Nẵng

Trường hợp 1: Gia hạn tạm ngừng kinh doanh trong thời gian gia hạn

Sau khi hết thời hạn đã thông báo (về việc tạm ngừng đăng ký kinh doanh trước đây), nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp (bằng văn bản) cho Phòng đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước thời hạn đã thông báo. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

  1. Nơi gửi thông báo: Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký
  2. Hồ sơ thông báo (Nghị định 78/2015/NĐ-CP)

– Thứ nhất: Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/ chi nhánh/văn phòng đại diện (theo mẫu) 

– Thứ hai: Biên bản họp và quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

  1. Trình tự thực hiện (Nghị định 78/2015/NĐ-CP)

Bước 1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở KH&ĐT, nơi doanh nghiệp có trụ sở chính, và nhận giấy biên hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

Bước 2. Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh,

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan thuế để phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

  1. Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

 

Trường hợp 2:  Gia hạn tạm ngừng kinh doanh khi quá thời gian gia hạn

Theo quy định tại Điều 30 Nghị định 155/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư  thì nếu quá thời hạn thông báo gia hạn tạm ngừng kinh doanh mà doanh nghiệp không thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh thì sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng và sau đó buộc phải thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh các nội dung theo quy định như trường hợp 1

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận