Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Đà Nẵng  - Thành lập công ty tại TP Đà Nẵng  - Thành lập công ty tại Đà Nẵng  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Đà Nẵng  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Đà Nẵng

Thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Ngành nghề kinh doanh là một trong những phần bắt buộc phải có khi công ty cổ phần thực hiện đăng ký doanh nghiệp. Mặc dù trên gấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần không ghi nhận ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty nhưng ngành nghề kinh doanh của công ty lại được ghi nhận công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh. Do đó, khi công ty cổ phần muốn thực hiện một hoặc một số ngành, nghề kinh doanh khác ngoài các ngành nghề kinh doanh đã được đăng ký thì công ty không phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2014

thu-tuc-dang-ky-thay-doi-nganh-nghe-kinh-doanh-doi-voi-cong-ty-co-phan-tai-da-nang
Thành phần hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần Đà Nẵng:
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp .
2. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh .
3.Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh .
4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ .

 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

 

Thời gian làm việc : 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Kết quả nhần được:
– Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp , Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới (nếu có) nếu hồ sơ hợp lệ;
– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ
Lưu ý, bạn phải thực hiện thủ tục thông báo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi về ngành nghề kinh doanh. Sau khi nộp hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận, nếu công ty bạn có nhu cầu thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho công ty bạn.

Khi làm hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh koanh đối với công ty TNHH một thành viên tại Đà Nẵng cần lưu ý :
• Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.
• Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp), hồ sơ phải sử dụng giấy khổ A4;
• Doanh nghiệp phải đăng ký số điện thoại liên lạc, sắp xếp ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa có những thông tin trên .
• Doanh nghiệp phải cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong trường hợp có sai khác

 

Căn cứ luật:
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012 về mức thu phí và lệ phí Đăng ký Kinh doanh.

Mọi vấn đề vướng mắc liên quan đến thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần tại Đà Nẵng, quý vị hãy liên hệ tư vấn Blue để được hỗ trợ.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon